top of page
NOVINKY

 

 

Věděli jste, že podle nového Občanského zákoníku může nezletilý starší šestnácti let žádat soud o předčasné zplnoletnění i z důvodu vlastního podnikání? Minimálně jedno řízení o přiznání svéprávnosti bylo již od Nového roku zahájeno.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Naše kancelář poskytuje v rámci své generální praxe právní služby ve všech právních oblastech nejčastěji užívaných v praxi. Bližší informace o oborech naší specializace včetně konkrétních služeb, které jsme připraveni Vám poskytnout, můžete získat v následujících odkazech.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

bottom of page