top of page

Trestní právo

 

Naše kancelář poskytuje svým klientům rovněž služby z oblasti trestního práva, zejména pokud se jedná o majetkovou trestnou činnost, resp. trestné činy hospodářské především obchodně-právní povahy. Jsme připraveni nejen k obhajobě svých klientů v trestních věcech, ale též k poskytování služeb v oblasti zastupování poškozených.

bottom of page