top of page

Insolvenční právo

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem v oblasti insolvenčního práva je naše kancelář připravena poskytovat služby pro veškeré subjekty insolvenčního řízení, a to ve všech jeho fázích. Mezi nejčastěji prováděné činnosti přitom patří:

 

  • uplatňování pohledávek věřitelů a zastupování ve sporech o jejich pravost

  • poradenství v oblasti neúčinných a odporovatelných právních úkonů

  • zastupování dlužníka, a to zejména v počátečních fázích insolvence (včetně sepisu insolvenčního návrhu nebo návrhu na oddlužení) či v reorganizaci

  • služby související s vyloučení majetku z majetkové podstaty

  • právní pomoc při sepisu reorganizačního návrhu

  • zastupování insolvenčních správců-neprávníků při veškerých soudních sporech

bottom of page