top of page

Rodinné právo

Problematika rodinného práva náleží mezi právní oblasti, s nimiž se ve svém každodenním životě setkáváme nejčastěji. Naše kancelář je připravena Vám být nápomocna při řešení jakékoli situace, která může vyvstat v souvislosti s rodinně-právními vztahy, a to vždy s citlivým a diskrétním přístupem.

Nabízíme zejména následující služby:

 

  • zastupování v řízení o rozvod manželství

  • služby v oblasti vypořádání společného jmění manželů

  • právní pomoc v otázkách péče o nezletilé děti včetně vyživovací povinnosti

  • konzultace a zastupování v oblasti vztahů zletilých dětí a rodičů

bottom of page