top of page

O NÁS

 

 

 

Jsme mladá advokátní kancelář, která mezi své hlavní priority počítá zejména dokonalou orientaci v aktuálním stavu právní úpravy v odvětvích, ve kterých nabízíme své služby. Dále klademe zásadní důraz na individuální práci advokáta s klientem, neboť máme za to, že nejlepších výsledků je možné dosáhnout pouze při vzájemné důvěře a spolupráci. Z toho vychází snaha vytvořit pro klienta ovzduší srozumitelnosti a pochopení pro jeho situaci, neboť jsme si vědomi toho, že řada z nich navštěvuje advokátní kanceláře v těžké osobní situaci, ze které je třeba v co možná nejkratším časovém horizontu najít uspokojivé východisko. Za pozitivní považujeme i rozvinutý systém spolupráce jak s kolegy advokáty či zástupci jiných právních profesí, tak i s ostatními odborníky z ekonomické, finanční či bankovní sféry. To nám dává možnost nabídnout komplexní služby a hledat pro každého klienta individualizované řešení jeho specifického problému. Při řešení sporů hledáme vždy nejdříve možnosti dohody, která šetří čas a finance klienta. Jsme též otevření veškerým menšinám.Mgr. et Mgr. Denisa Šmídová, advokátka

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2004 - 2009. Mimo to v letech 2004 - 2010 absolvovala nejprve bakalářský a následně magisterský studijní program oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě téže univerzity.

V průběhu studia vykonávala praxi na pozici asistenta insolvenčního správce. V roce 2009 nastoupila na místo advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři zabývající se širokou škálou právních odvětví, se zvláštním důrazem na právo obchodní a komplexní zastupování obchodních společností (zakládání společností, živnostenské právo, pracovní právo, obchodní kontraktace, vymáhání pohledávek apod.). V roce 2013 vykonala advokátní zkoušku a od téhož roku působí jako samostatná advokátka.

Dále působí jako lektor odborných seminářů pro odborníky, úředníky i širokou veřejnost (témata: finanční gramotnost, právo v reklamě apod.), a jako externí pedagog soukromé vysoké školy B.I.B.S.

Hovoří anglicky a italsky.

 

PhDr. Iva Šmídová, vedoucí kanceláře

Vystudovala filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita). Od absolvování vysokoškolského studia působí jako vysokoškolský pedagog v oboru ekonomie a financí, v současné době jako externí vyučující. Kromě toho je od roku 2001 ekonomickým poradcem, zejména v oboru insolvence a krizového řízení. V souvislosti s tím vykonávala v letech 2001 až 2009 funkci správce konkurzní podstaty u dvou významných hospodářských subjektů ve sféře zemědělské a průmyslové výroby. Dále působí jako lektor seminářů s tématy finanční gramotnosti jako prevence nadměrného zadlužení a protikorupční osvěty. 

Hovoří italsky a rusky.

 

 

bottom of page