top of page

Občanské právo

Jsme připraveni Vám poskytnout servis ve veškerých nejobvyklejších situacích občanského práva, a to jak podle aktuální právní úpravy tzv. nového Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), která dosud budí mnohé otázky mezi laiky i odbornou veřejností, tak ve věcech posuzovaných ještě dle "staré" právní úpravy.

Neváhejte se na nás obrátit zejména v následujících věcech:

 

  • převod nemovitostí včetně zastupování v katastrálním řízení a provádění úschov peněžních prostředků

  • vypořádání spoluvlastnictví

  • otázky nájmu bytů a nebytových prostor

  • spotřebitelské spory

  • vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení

  • konzultace v oblasti dědického práva

  • zastupování při vymáhání pohledávek, v exekučním řízení apod.

  • rozdělení nemovité věci na bytové jednotky včetně založení společenství vlastníků

bottom of page