top of page

Přednáška "Nový Občanský zákoník" na Fakultě informatiky MU

Dne 28.11.2013 proběhla na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity přednáška na téma nového Občanského zákoníku v režii naší kanceláře.

 

 

Vzhledem k připravované rekodifikaci soukromého práva měli studenti Fakulty informatiky brněnské Masarykovy univerzity téměř na samotném konci podzimního semestru akademického roku 2013/2014 možnost zúčastnit se speciální přednášky věnované nejen novému Občanskému zákoníku, ale i ostatním s ním souvisejícím novým právním předpisům. V rámci ní se seznámili zejména s hlavními změnami, se kterými se po 1.1.2014 bude setkávat jak odborná, tak široká veřejnost ve svém každodenním životě.

 

Obsahem přednášky byly tak především hlavní změny v základní institutech soukromého práva, jako jsou svéprávnost, zastoupení, právní jednání, vlastnictví a otázky obchodních společností, ale i novinky ve zcela konkrétních oblastech práva, jako např. právu dědickém, obchodní kontraktaci, popř. právu rodinném.

bottom of page