top of page

Nově: možnost ověřování pravosti podpisu v naší kanceláři

V souladu s ustanovením § 25a Zákona o advokacii mají advokáti  v případech, kdy je právním předpisem vyžadováno úřední ověření podpisu, právo nahradit toto ověření svým prohlášením o pravosti podpisu. Není tak nutné kvůli úřednímu ověření navštěvovat obecní (městský) úřad či notářskou kancelář a např. smlouvy o převodu nemovitosti je možno zrealizovat včetně relevantního ověření podpisů u advokáta. Rovněž v naší kanceláři Vám tuto možnost od nynějška nabízíme.

 

Pro naše klienty nabízíme možnost ověření podpisu zdarma, pro ostatní příchozí za poplatek 30,- Kč. Upozorňujeme na to, že při požadavku na ověření podpisu do zahraničí je nutno si vyžádat tzv. vyšší ověření ze strany České advokátní komory, je tedy třeba o toto ověření žádat v přiměřeném předstihu.

bottom of page